Redust-hanke päättyi 31.12.2014

REDUST-katupölyhanke toteutettiin 1.1.2011 – 31.12.2014. Hankkeessa keskityttiin keinoihin vähentää katupölyä kunnossapidon toimenpiteillä. Hankkeen toteuttamisessa olivat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Nordic Envicon Oy. Hankkeen rahoitukseen saatiin EU LIFE+ rahoitustukea. Hankkeen yhteydessä tuotetut materiaalit ja raportit ovat saatavilla sivuston Materiaalit ja Seminaarit -osioista.

REDUST-hankkeen tiivistelmäraportti julkaistu

Laymans report frontpageREDUST-hankkeen yleistajuinen tiivistelmäraportti eli Layman’s report on julkaistu suomen ja englannin kielillä. Layman’s report on kaikille LIFE+ hankkeille yhteinen julkaisu, jossa  kuvataan tiivistetysti hankkeen keskeiset toimenpiteet ja tulokset. REDUST-hankkeen raportissa kerrotaan katupölystä ilmanlaatuongelmana, hankkeen tavoitteista, käytetystä kalustosta ja tutkimusmenetelmistä sekä tuloksista ja alueen katupölytilanteen kehittymisestä projektin aikana.

REDUST parhaat käytännöt -raportti julkaistu

BP kansiNelivuotisen REDUST-hankkeen yhteenvetoraportti ”Parhaat talvikunnossapidon käytännöt hengitettävän katupölyn vähentämiseen” on julkaistu. Raportissa esitellään aihepiireittäin hankkeen aikana todettuja parhaita käytäntöjä talvi- ja kevätkunnossapitoon. Myös talvirenkaiden ominaisuuksia sivutaan, mutta raportin painopiste on kunnossapidon toimenpiteissä. Helsingin keskustan katupölytilanteessa on tapahtunut merkittävä parannus viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lue loppuun

Strategiatyöpaketin (Action 4) loppuraportti julkaistu

A4 coverREDUST-hankkeen talvi- ja kevätkunnossapidon strategiaa käsittelevän työpaketin loppuraportti on julkaistu. Raportissa käsitellään hankkeen demonstraatio-ohjelmassa tutkittujen kunnossapidon toimenpiteiden, kuten pölynsidonnan, katujen puhdistusmenetelmien ja hiekoituksen merkitystä osana ilmanlaadun parantamisen strategiaa. Hankkeen tulosten perusteella kunnossapidon strategialla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa katupölytilanteeseen ja edelleen kaupunkilaisten elinympäristön terveellisyyteen. Lue loppuun

REDUST työpaketin 3 loppuraportti julkaistu

A3 coverREDUST hankkeen työpaketin 3 (PM10 päästöarviot, päästövähennyspotentiaali ja kustannustehokkuus kunnossapitostrategian tueksi) loppuraportti on valmistunut. Raportti sisältää mm. arvioita katupölyn vähentämisen tehokkuudesta erilaisilla kunnossapidon menetelmillä, arvioita kustannustehokkuudesta sekä tutkimustietoa pääkaupunkiseudulla vallitsevista katupölyn trendeistä. Lue loppuun

Kansainvälistä katupölytietoutta Viikin REDUST seminaarissa

Sniffer attracted interest in sunny Viikki

Metropolian Nuuskija-tutkimusauto sai huomiota aurinkoisessa Viikissä

Redust hankkeen kansainvälinen loppuseminaari pidettiin Viikissä 30. syyskuuta. Seminaarissa kerättiin yhteen ajantasaista tilanne- ja tutkimustietoa katupölystä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Virosta.

REDUST demonstraatioiden ja Ruotsin VTI:n tutkimusohjelman tulokset esiteltiin osalistujille ja hankkeiden tulokset ilmensivät pölynsidonta-aineiden (CaCl2 ja CMA) tehoa lyhytaikaisessa katupölyn vähentämisessä.

Lue loppuun

Ruotsin VTI:n kunnossapidon PM10 vähennyspotentiaaliin littyvää tutkimusta esitellään syksyn REDUST seminaarissa

Tulevassa REDUST seminaarissa 30.9 esitellään myös Ruotsin VTI:n tuoretta tutkimusta kunnossapidon mahdollisuuksista vaikuttaa PM10 katupölyn syntymiseen. Kyseessä on Tukholman seudulla vuosina 2011-2013 tehty tutkimus, jonka vuoden 2014 alussa julkaistun loppuraportin voi ladata VTI:n sivuilta. Lue loppuun

REDUST demonstraatio-ohjelman loppuraportti julkaistu

REDUST projektin demonstraatio-ohjelman, eli työpakettien 1 ja 2, loppuraportti on julkaistu. Raportin voi ladata sivuston materiaalit-osiosta. Demonstraatio-ohjelman loppuraporttia ei vielä sisällä koko projektin lopputuloksia. Syksyn aikana REDUST tulee julkaisemaan raportteja, joissa demonstraatio-ohjelman tuloksia sovelletaan edelleen eri toimenpiteiden arvioinnissa ja suosituksissa.

REDUST etenee loppusuoralla

Nelivuotisessa REDUST hankkeessa on edetty loppusuoralle. Hankkeen kaikki demonstraatiot on toteutettu ja työpakettien tuloksia viimeistellään kesän ja syksyn 2014 aikana. Hankkeen tuloksista kerrotaan loppuseminaarissa, joka järjestetään Viikin ympäristötalolla 30.9.2014. Seminaariin voi ilmoittautua tästä linkistä.

REDUST Katupölyhanke 1.1.2011 – 31.12.2014

REDUST hankkeen tavoitteena on löytää parhaat talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin kaupunki. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Nordic Envicon Oy. Hankkeen rahoitukseen on saatu EU LIFE+ rahoitustukea.