REDUST työpaketin 3 loppuraportti julkaistu

A3 coverREDUST hankkeen työpaketin 3 (PM10 päästöarviot, päästövähennyspotentiaali ja kustannustehokkuus kunnossapitostrategian tueksi) loppuraportti on valmistunut. Raportti sisältää mm. arvioita katupölyn vähentämisen tehokkuudesta erilaisilla kunnossapidon menetelmillä, arvioita kustannustehokkuudesta sekä tutkimustietoa pääkaupunkiseudulla vallitsevista katupölyn trendeistä.

REDUST työpaketin 3 loppuraportissa esitetään arviot pölynsidonnan ja eri pesumenetelmien tehokkuudesta katujen pinnoista nousevien pölypäästöjen vähentämisessä. Näiden arvioiden kautta hankkeessa on laadittu malli, joka hyödyntää tutkimustuloksia sekä säätietoja kunnossapitotoimenpiteiden tehokkuuden arvionnissa. Helsingissä arvioidaan saavutettavan jopa neljänneksen vähennys katupölypäästöissä parannetuilla kunnossapidon menetelmillä. Raportissa vertaillaan myös Nuuskija -tutkimusajoneuvon mittaamia katupölytasoja Helsingissä HSY:n mittausaseman ilmanlaatutietoihin. Nämä mittaustiedot tukevat käsitystä parannetun kunnossapidon tehokkuudesta, sillä kevään pölykaudet ovat olleet huomattavasti heikompia REDUST hankkeen aikana (2011-2014) kuin edeltävänä kautena (2006-2010).

Kaikki REDUST hankkeen raportit löytyvät sivuston materiaalit-osiosta.