Strategiatyöpaketin (Action 4) loppuraportti julkaistu

A4 coverREDUST-hankkeen talvi- ja kevätkunnossapidon strategiaa käsittelevän työpaketin loppuraportti on julkaistu. Raportissa käsitellään hankkeen demonstraatio-ohjelmassa tutkittujen kunnossapidon toimenpiteiden, kuten pölynsidonnan, katujen puhdistusmenetelmien ja hiekoituksen merkitystä osana ilmanlaadun parantamisen strategiaa. Hankkeen tulosten perusteella kunnossapidon strategialla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa katupölytilanteeseen ja edelleen kaupunkilaisten elinympäristön terveellisyyteen.

REDUST-hankkeen aikana katukunnossapito-organisaatioiden käytettävissä olevia toimenpiteitä tutkittiin sekä demonstraatiokohteissa että osana hankkeessa mukana olleiden kaupunkien todellista kunnossapitoa. Optimoidun kunnossapidon esimerkkialueena käytetään Helsingin keskustan kunnossapitoa. Helsingin keskustassa toimenpiteitä on tehty REDUST-hankkeen aikana eniten, ja myös tulokset ilmanlaadun seurannasta ovat positiivisia. Helsingissä kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymä ympäristöpolitiikka tulee jatkossa ohjaamaan strategisia tavoitteita yhä vaativampaan suuntaan.

Hankkeen aikana kunnossapito-organisaatiot kumppanikaupungeissa ovat kehittäneet toimintaansa kohti aktiivisempaa katupölyn torjuntaa. Sama toimenpidekokonaisuus ei välttämättä sovellu jokaiseen erilaiseen kohteeseen, mutta lähtökohdat onnistuneen strategian toteuttamiselle ovat samat: 1) riittävän kunnianhimoiset pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet, 2) kohteeseen sopiva valikoima parhaita käytäntöjä, 3) selkeät edistymisen seurannan mittarit ja 4) sujuva viestintä ja yhteistyö eri organisaatoiden välillä.

Hankkeen tutkimusten perusteella arvioitiin, että jopa neljännes katupölypäästöistä voitaisiin vähentää kaupunkien vilkkaissa liikennekohteissa kehittämällä pölynsidontaa ja katujen puhdistusta osana kunnossapidon strategiaa. Strategiatyöpaketin loppuraportti on julkaistu englannin kielellä ja raportin voi ladata REDUST-sivuston materiaalit-osiosta tai suoraan tästä linkistä.