REDUST parhaat käytännöt -raportti julkaistu

BP kansiNelivuotisen REDUST-hankkeen yhteenvetoraportti ”Parhaat talvikunnossapidon käytännöt hengitettävän katupölyn vähentämiseen” on julkaistu. Raportissa esitellään aihepiireittäin hankkeen aikana todettuja parhaita käytäntöjä talvi- ja kevätkunnossapitoon. Myös talvirenkaiden ominaisuuksia sivutaan, mutta raportin painopiste on kunnossapidon toimenpiteissä. Helsingin keskustan katupölytilanteessa on tapahtunut merkittävä parannus viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kevätpölystä aiheutuvien raja-arvoylityspäivien lukumäärä on laskenut merkittävästi, ja positiviinen kehitys jatkui REDUST-hankkeen aikana. Tarkkaa lähdeanalyysiä katupölyn muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä ei ole ainakaan toistaiseksi käytettävissä, mutta parannetuilla kunnossapidon toimenpiteillä uskotaan olleen merkittävä vaikutus tilanteen paranemiseen.

REDUST-hankkeen tutkimusten ja Helsingin keskustan alueen kunnossapidon stategian ja toimintamallien muutosten perusteella erityisesti pölynsidonnalla näyttäisi olevan hyvät vaikutusmahdollisuudet katupölyyn. Helsingin keskustassa pölynsidontaa on tehty viime vuosina aiempaa enemmän ja toimenpiteiden käynnistämisen nopeuteen on kiinnitetty huomiota. Tulokset ovat näkyneet kevätkausien pahimpien katupölypäivien lukumäärän selkeänä vähentymisenä. Katujen puhdistusmenetelmissä painepesua soveltavat menetelmät, kuten painepesevä imulakaisukone (PIMU) tai imulakaisukone+pesuauto (yhdistelmäpesu), vaikuttavat toimivan hengitettävän katupölyn vähentämiseen. Muita katupölytilanteen paranemiseen vaikuttaneita tekijöitä ovat mm. pesuseulotun sepelin käyttö, nopeusrajoitusten alentaminen ja nastarenkaiden ominaisuuksien kehittyminen tiukentuneen regulaation seurauksena.

Hengitettävän katupölyn (PM10) raja-arvotason ylityspäivien lukumäärä vuodesta 2005 vuoden 2014 syyskuun loppuun. Hallinnollinen raja-arvo ylittyy, jos ylityspäivien lukumäärä kalenterivuoden aikana on yli 35.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvotason ylityspäivien lukumäärä Mannerheimintien mittausasemalla vuodesta 2005 vuoden 2014 syyskuun loppuun. Hallinnollinen raja-arvo ylittyy, jos ylityspäivien lukumäärä kalenterivuoden aikana on yli 35. Keväisin ylityspäivät johtuvat usein katupölystä (vihreät palkit).

Positiivisista tuloksista huolimatta on erittäin tärkeää, että katupölyn hallintaan kiinnitetään pääkaupunkiseudulla jatkossakin huomiota. Tulevina vuosina sääolosuhteet voivat olla katupölyn kannalta vaikeampia, joten hengitettävien hiukkasten ”ylityspäivien” lukumäärän lisääntyminen on täysin mahdollista myös Helsingissä. REDUST-hankkeen tulokset ja katupölytilanteen kehitys viittaavat kuitenkin vahvasti siihen, että kunnossapidon toimintamalleja ja resursseja kehittämällä voidaan helpottaa katupölytilannetta ja parantaa kaupunkilaisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä.

REDUST: Parhaat käytännöt -raportti on saatavilla tästä linkistä. Raportti on koostettu pääosin aiemmin REDUST-hankkeen aikana julkaistujen raporttien perusteella tiivistykseksi hankkeen päätuloksista. Tarkempia tietoja tuloksista ja tutkimusmenetelmistä löytyy hankkeen työpakettien 1-4 englanninkielisistä loppu- ja väliraporteista, jotka ovat saatavilla sivuston  materiaalit-osiosta.