REDUST Katupölyhanke 1.1.2011 – 31.12.2014

REDUST hankkeen tavoitteena on löytää parhaat talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin kaupunki. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Nordic Envicon Oy. Hankkeen rahoitukseen on saatu EU LIFE+ rahoitustukea.