Redust-hanke päättyi 31.12.2014

REDUST-katupölyhanke toteutettiin 1.1.2011 – 31.12.2014. Hankkeessa keskityttiin keinoihin vähentää katupölyä kunnossapidon toimenpiteillä. Hankkeen toteuttamisessa olivat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Nordic Envicon Oy. Hankkeen rahoitukseen saatiin EU LIFE+ rahoitustukea. Hankkeen yhteydessä tuotetut materiaalit ja raportit ovat saatavilla sivuston Materiaalit ja Seminaarit -osioista.

REDUST Katupölyhanke 1.1.2011 – 31.12.2014

REDUST hankkeen tavoitteena on löytää parhaat talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin kaupunki. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Nordic Envicon Oy. Hankkeen rahoitukseen on saatu EU LIFE+ rahoitustukea.