REDUST etenee loppusuoralla

Nelivuotisessa REDUST hankkeessa on edetty loppusuoralle. Hankkeen kaikki demonstraatiot on toteutettu ja työpakettien tuloksia viimeistellään kesän ja syksyn 2014 aikana. Hankkeen tuloksista kerrotaan loppuseminaarissa, joka järjestetään Viikin ympäristötalolla 30.9.2014. Seminaariin voi ilmoittautua tästä linkistä.

REDUST Katupölyhanke 1.1.2011 – 31.12.2014

REDUST hankkeen tavoitteena on löytää parhaat talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin kaupunki. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Nordic Envicon Oy. Hankkeen rahoitukseen on saatu EU LIFE+ rahoitustukea.