Redust-hanke päättyi 31.12.2014

REDUST-katupölyhanke toteutettiin 1.1.2011 – 31.12.2014. Hankkeessa keskityttiin keinoihin vähentää katupölyä kunnossapidon toimenpiteillä. Hankkeen toteuttamisessa olivat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Nordic Envicon Oy. Hankkeen rahoitukseen saatiin EU LIFE+ rahoitustukea. Hankkeen yhteydessä tuotetut materiaalit ja raportit ovat saatavilla sivuston Materiaalit ja Seminaarit -osioista.