REDUST Seminaarit

REDUST hankkeen aikana on järjestetetty vuosina 2011-2014 vuosittainen katupölyseminaari, jossa on kerrottu viimeisimmistä tutkimustuloksista, pölyntorjunnan keinoista ja kehittämishankkeista. Hankkeen puitteissa on järjestetty myös kaksi kansainvälistä katupölyseminaaria: vuosina 2012 ja 2014. Kansainvälisten seminaarien esitykset ovat saatavilla englanninkieliseltä seminaarisivustolta.

Suomenkielisten REDUST-katupölyseminaarien esitykset

2014

REDUST Katupölyseminaari 12.3.2014, Viikin ympäristötalo, Helsinki:

REDUST -demonstraatiotestit – Kaarle Kupiainen, Yksikön päällikkö, Nordic Envicon Oy

PM10 -Päästökertoimet ja ajonopeuden vaikutus pölynmuodostukseen – Liisa Pirjola, Yliopettaja, Metropolia

Päästövähennyspotentiaali, kustannustehokkuus ja pölyntorjunnan strategia – Anu Kousa, Ilmansuojeluasiantuntija, HSY

Lumilogistiikka – Anna Keskinen, Ylläpitoinsinööri, Helsingin kaupunki

Mitä REDUSTin jälkeen? – Kaarle Kupiainen, Yksikön päällikkö, Nordic Envicon Oy

Snowek Harjalaitteiden päästömittaukset Nuuskija-autolla – Antti Myllärinen, Snowek Oy

REDUST Työpajan 1 orientaatio ja tulokset (Ilmanlaadun viestintä) – Maria Myllynen, HSY

REDUST Työpajojen 2-4 Orientaatio ja tulokset (Lumilogistiikka, Pölynsidonta, Katujen pesu) – (2) Anna Keskinen, Helsingin kaupunki, (3) Erkki Tammisto, Vantaan kaupunki, (4) Ari Aho, Espoon kaupunki

2013

REDUST Katupölyseminaari 4.2.2013, Viikin ympäristötalo, Helsinki:

Avauspuheenvuoro – Ville Alatyppö, Toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki

REDUST Demonstraatiotesteistä päästöarvioihin – Kaarle Kupiainen, Yksikön päällikkö, Nordic Envicon Oy

PM10-Päästökertoimet ja päästöjen vähentämiseen vaikuttavia tekijöitä – Liisa Pirjola, Yliopettaja, Metropolia

Snowek harjalaitteiden esittely – Antti Nikkanen, Projektipäällikkö, Snowek Oy

Kemdust-pölynsidonta-aineen esittely – Timo Nissinen, Myyntipäällikkö, Kemira Oy

Pölynsidonnan ja kevätsiivouksen kustannustehokkuus katupölypäästöjen vähentämisessä – Jarkko Niemi, Ilmansuojeluasiantuntija, HSY

Katujen kevätpuhdistus Espoossa – Toni Korjus, Tuotantojohtaja, Espoon kaupunki

Katujen kevätpuhdistus Vantaalla – Jyrki Vättö, Kunnossapitopäällikkö, Vantaan kaupunki

Ympäristönsuojelumääräysten noudattaminen rakennustyömailla – Eeva Summanen, Ympäristötarkastaja, Helsingin kaupunki

Maanteiden kevätpölyongelman hallinta – Tapani Angervuori, Kunnossapidon kehittämispäällikkö, Uudenmaan ELY

Reittiohjelman koekäyttö Helsingissä – Jari Kähkölä, Tietohallintopäällikkö, Stara

Katupölypäästöt päällysteestä ja talvihiekoituksesta – Kaarle Kupiainen, Yksikön päällikkö, Nordic Envicon Oy

2012

REDUST Katupölyseminaari 25.1.2012, Viikin ympäristötalo, Helsinki:

Seminaarin avauspuheenvuoro – Päivi Kippo-Edlund, Ympäristötutkimuspäällikkö, Helsingin kaupunki

REDUST -hankkeen ensimmäisen vuoden tuloksia – Kaarle Kupiainen, Yksikön päällikkö, Nordic Envicon Oy

Katupölyn mittaus Nuuskijalla ja ohiajotestit – Liisa Pirjola, Yliopettaja, Metropolia

Katupöly astmaatikon ja allergikon näkökulmasta – Anne Vuorenmaa, Allergianeuvoja, Allergia- ja Astmaliitto

Kokemukset ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta – Maria Myllynen, Ilmansuojeluasiantuntija, HSY

Katupölyn päästölaskenta – Apukeino pölynsidonnan ja kevätsiivouksen optimointiin – Anu Kousa, Ilmansuojeluasiantuntija, HSY

Kustannuslaskenta – Toni Korjus, Kunnossapitoinsinööri, Espoon kaupunki

Talvikunnossapidon strategia – Ville Alatyppö, Projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

Katupölypitoisuudet Helsingissä ja Tampereella – Roosa Ritola, Tutkija, Nordic Envicon Oy

Mannerheimintien raja-arvoylitysten analyysi – Kaarle Kupiainen, Yksikön päällikkö, Nordic Envicon Oy

NASTA -Tutkimusohjelman kuulumiset – Pekka Isoniemi, Toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki

2011

REDUST Katupölyseminaari 18.1.2011, Sähkötalo, Helsinki:

Kadunpuhdistus ja kalusto katupölytutkimuksen valossa – Kaarle Kupiainen, Yksikön päällikkö, Nordic Envicon Oy

Katupölyn mittaus henkilöautolla verrattuna Nuuskijaan – Liisa Pirjola, Yliopettaja, Metropolia

Tekstiviestivaroitus huonosta ilmanlaadusta katupölykaudella – Maria Myllynen, Ilmansuojeluasiantuntija, HSY

NASTA -hanke – Pekka Isoniemi, Toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki

Rakennustyömaiden pölyntorjunnan kehittäminen – Eva-Lisa Karlsson, Projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

Suolaliuoksen täsmälevityslaite – Toni Liikanen, Kunnossapitoinsinööri, Espoon kaupunki

Ympäristökeskuksen varautuminen katupölyyn – Outi Väkevä, Ympäristötarkastaja, Helsingin kaupunki

REDUST -Hanke – Taiju Virtanen, Projektikoordinaattori, Helsingin kaupunki

Updated 2014-10-01